1. 4 Nisan 1997 Tarihli “Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu belge
 2. 7 Nisan 1997 tarihli “İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler Konulu Toplantı” başlıklı belge
 3. 1997 Yılı Genelkurmay Genel Sekreterliği Tarihçesi
 4. 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu belge
 5. 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu” konulu belge eki olan “Batı Çalışma Grubu Şeması”
 6. Batı Çalışma Grubu işbölümüne ilişkin belge
 7. Sanık Ahmet Dağcı’nın BÇG de görevlendirme yazısı
 8. Kriz Masası Grubu, Batı Çalışma Grubu Kriz Masası Kurulu, Kriz Masası, BÇG Üst Kurulu, Üst Kurul ve Batı Çalışma Grubu
 9. İGHD.Pl.Ş. Haftalık Brifing, Arz ve Toplantı Çizelgesi
 10. “BÇG Üst Kurulu Toplantısı Cereyan Tarzı” başlıklı belge
 11. BÇG Çalışmaları Devir-Teslim Memorandumu başlıklı belge
 12. BÇG Kriz Masası Kurulu başlıklı belge
 13. Batı Çalışma Grubunda görevlendirilenlere “Sürekli Giriş Kartı Verilmesi” konulu belge
 14. Batı Çalışma Grubu telefon rehberi
 15. Laiklik aleyhtarı faaliyetler konulu belge
 16. 29 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” Konulu Belge
 17. 05 Mayıs 1997 Tarihli “Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları” Konulu Belge
 18. 06 Mayıs 1997 Tarihli “Batı Harekat Konsepti” Konulu Belge
 19. 27 Mayıs 1997 Tarihli “Batı Eylem Planı” Konulu Belge ve Üst yazı Belgesi
 20. Batı Eylem Planında icra makamı olarak gösterilen birimler ve o dönemde bu birimlerin başında olan sanıklar
 21. Batı Çalışma Grubunda çalışanlara verilen takdir belgeleri
 22. Batı Çalışma Grubunda 10 Nisan-01 Aralık 1997 tarihleri arasında gelen evrakların kaynaklarına göre dağılımını gösteren liste
 23. “Batı Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Analizi” başlıklı belge
 24. “Batı Çalışma Grubunun Aldığı Kararlara Uygun Olarak Yapılan İşlemler” başlıklı belge
 25. “BÇG Faaliyetleri (2)” İsimli “Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri” başlıklı belge
 26. “BÇG Faaliyetleri (26 Ağustos) İsimli “Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri” başlıklı belge
 27. “Bilgi Notu” başlıklı belge
 28. “Emasya Direktifi Değişikliği” başlıklı belge
 29. 28 Şubat 1997 Tarihli MGK kararlarının uygulanma durumu adlı belge
 30. Batı Eylem Planına Lahika-1 Psikolojik Harekât Faaliyet Planı
 31. Hanefi Avcı’nın Eskişehir ilindeki ikametinde yapılan aramada elde edilen ve 8 ile numaralandırılan CD İçerisindeki Batı Çalışma Grubu ile ilgili bilgi ve belgeler
 32. Katılan Bülent Orakoğlu Hakkındaki Belge
 33. Katılan Bülent Orakoğlu’nun Cumhuriyet Savcısına yapmış olduğu şikâyetinde bizzat ibraz etmiş olduğu klasörlerde Batı Çalışma Grubu ile ilgili belgeler
 34. Soruşturma aşamasında Genelkurmay Başkanlığından gönderilen belgeler
 35. Müşteki Tamer Tatar’ın 16.01.2013 tarihinde Ankara Başsavcılığına ibraz ettiği (iddia edilen) belgeler
 36. Batı Çalışma Grubu ile ilgili diğer belgeler
 37. Olağanüstü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ile ilgili belgeler
 38. Genelkurmay antetli CD’den elde edilen belgeler (Sayfa 792’de FETÖ Dershanelerinin hazırladığı sahte belge üretiminde kullanılan belge bulunan belge yer almaktadır.)
 39. Psikolojik Harekat Faaliyet Planları
 40. Batı Çalışma Grubunun Hasan Celal Güzel tarafından Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca şikâyet ve ihbar edilmesi ve Hasan Celal Güzel’in ibraz ettiği deliller
 41. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden gönderilen belgeler
 42. Şükrü Karaca’nın Erbakan’ı İstiskal edecekleri yönündeki beyanına dair 01.08.2012 tarihli araştırma tutanağı
 43. Kovuşturma aşamasında gelen belge, beyan ve deliller
 44. Batı Çalışma Grubunun çalışmaları ve brifingler ile ilgili görüşler
 45. Genelkurmay tarafından gönderilen mesaj formları
 46. Adli emanetin 2012/3 sırasında kayıtlı, üzerinde 2011/206 sor. Asıl CD yazılı, Genelkurmay Karargahı yazısı, Genelkurmay Başkanlığı logosu ve Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logosu bulunan, seri no A3278 yazılı, 5 nolu CD’den elde edilen brifing metinleri
 47. Sanık İsmail Ruhsar Sümer tarafından sunulan 13 Haziran 1997 tarihli brifing ve DVD çözüm tutanağı
 48. 10-11 Haziran 1997 tarihli brifingler ve 06.12.2012 tarihli araştırma tutanağı
 49. YÖK Başkanlığından gelen belgeler
 50. Araştırma karşılaştırma tutanakları